Cành Đào Bên Hiên
Đánh giá: 0.00/10 bởi 0 người.

Cành Đào Bên Hiên

Tác giả: Miêu Thất

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

Tình trạng: Đang cập nhật

Nguồn: Cột Sống Tồi Tàn Của Mây - 云

Nghe nói bởi vì ông ta xử lý quốc sự không thuận lợi, Hoàng Thượng đã ban chỉ để Lục Bộ tước hết quyền hành. Lục Bộ trước nay bất mãn với Thừa Tướng chuyên quyền triều đình đã lâu, thời cơ chín mùi bọn họ xông vào như chó đòi dòm mồi, vội vã nuốt trọn thế lực trong triều.

Thừa Tướng của hiện tại, ngoại trừ cái danh Ngự Quốc Đại Thần do Tiên Đế khâm điểm thì xét về thực lực bây giờ e là thần tử quyền lực nhất trong triều cũng chỉ còn là hư danh.

Cây đổ ắt tổ tan, tất cả các đại thần có giao tình với Thừa Tướng lúc trước đều bị cắt chức hoặc trực tiếp giao cho Lục Bộ. Còn nữ nhi duy nhất của ông ta trong hậu cung nghe nói đã quỳ trước Dưỡng Tâm điện suốt ba giờ, Hoàng Thượng cũng không chịu gặp, chỉ sai thái giám truyền lại bốn chữ: “Phẩm hạnh bất đoan.”

5 Chương mới cập nhật truyện Cành Đào Bên Hiên

Danh sách chương Cành Đào Bên Hiên

  • 1